fbpx

Regulamin

Regulamin korzystania z Sesji Normobarycznej w Normocomplex Sp. z o.o.

 1. Komora normobaryczna przeznaczone jest do prowadzenia tlenoterapii – normobarycznej.
 2. Warunkiem bezpiecznego użytkowania sprzętu znajdującego się w kompleksie jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP i ppoż.
 3. Przebywanie w komorze normobarycznej dozwolone jest tylko pod nadzorem osoby przeszkolonej w obsłudze komory normobarycznej zwanej dalej operatorem komory.
 4. Odpowiedzialnymi za stan pomieszczeń, sprzętów i urządzeń są pracownicy i operatorzy komory.
 5. Użytkownik przed wejściem do komory normobarycznej zobowiązany jest założyć obuwie zmienne i ściągnąć odzież wierzchnią. Zaleca się przebywać w komorze w odzieży bawełnianej.
 6. Przed sesją w komorze normobarynej zaleca się spożycie posiłku minimum 1 godzinę przed, zmycie makijażu, nie używanie lakieru do włosów, perfum, a jeśli używa się kosmetyków, to żeby były one jak najbardziej naturalne.
 7. Przed rozpoczęciem sesji normobarycznej użytkownik zobowiązany jest zapoznania się z regulaminem, wypełnienia karty klienta i poinformowaniu obsługi komory o możliwych przeciwwskazaniach wymienionych w tejże karcie tj. silne zapalenie górnych dróg oddechowych, epilepsja, silna  klaustrofobia, nerwica lekowa, choroby oczu czy ucha, grypa, gruźlica inne wirusowe choroby zakaźne.
 8. Do komory normobarycznej nie wolno wnosić: zapalniczek, zapałek, ani innych źródeł ognia oraz papierosów i e-papierosów.
 9. W komorze normobarycznej zabronione jest: spożywanie posiłków oraz alkoholu, używanie otwartego źródła ognia, ingerowanie w urządzenie sterujące prawidłową pracą komory tj. panel kontrolny, czujniki poziom tlenu, ciśnienia, dwutlenku węgla, wodoru, wilgotności i inne.
 10. W razie wystąpienia złego samopoczucia lub dolegliwości bólowych należy niezwłocznie poinformować o tym operatora komory.
 11. Korzystanie z komory normobarycznej odbywa się zgodnie z zaleceniami i poleceniami operatora komory, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią dbałość o sprzęt.
 12. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 13. O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić prowadzącego lub innego pracownika.
 14. Dzieciom podczas sesji w komorze musi towarzyszyć opiekun.
 15. Podczas sesji (2h) w komorze normobarycznej zaleca się spożycie ok. 1 litra wody dostarczonego przez obsługę komory.
 16. Za rzeczy wartościowe operator komory oraz obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Użytkownik korzysta z komory Normobarycznej na własną odpowiedzialność oraz nie istnieją żadne przeciwskazania do odbycia takiej sesji.