fbpx

Zasady porządkowe rezerwacji

Zasady porządkowe rezerwacji

  1. Zgłoszenie rezerwacji odbywa się poprzez prawidłowe wysłanie przez Użytkownika zgłoszenia rezerwacji za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.normobaria-poznan.pl lub poprzez kontakt telefoniczny.
  2. Opłaty za świadczenie pobierane są w chwili pojawienia się w salonie przed wykonaniem usługi według aktualnego cennika lub indywidualnego ustalenia z obsługą komory
  3. Użytkownik jest zobowiązany pojawić się w minimum 5 minut przed wyznaczoną godziną, w celu przygotowania się do sesji. Umówiona godzina jest godziną rozpoczęcia sesji. W przypadku spóźnienia powyżej 5 minut sesja zostanie skrócona o ilość minut opóźnienia, a w przypadku gdy inni uczestnicy weszli już do komory, obsługa może odmówić przyjścia spóźnionej osoby  oraz anulować voucher, karnet lub uznać przedpłatę za wykorzystaną.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z obsługa komory w przypadku anulowania lub konieczności zmiany terminu lub godziny rezerwacji. Korzystając z vouvchera, karnetu lub po dokonaniu przedpłaty, zmianę lub anulowanie rezerwacji można dokonać najpóźniej na 24h przed wyznaczonym terminem – w innym przypadku voucher, karnet lub przedpłata zostają uznane za wykorzystane.
  5. W nagłych przypadkach Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zarezerwowanej sesji, nowy termin ustalany jest w porozumieniu z Użytkownikiem.