fbpx

Chiny wykorzystując komorę normobaryczną leczą ciężkie zachorowania na Covid-19!

Chiny jako pierwsze zastosowały terapię tlenem w komorze normobarycznej o parametrach ciśnienia 1600 hPa.

Rozwijające się zakażenie wirusem może prowadzić do zapalenia płuc, zespołu ostrej niewydolności oddechowej, posocznicy i wstrząsu septycznego oraz do śmierci. Niewydolność płucna może prowadzić do narastającej hipoksemii czyli niedotlenienia z powodu zbyt niskiej zawartości tlenu we krwi. 

Raport Chin dotyczący leczenia pacjentów w najcięższym stanie

  • Leczenie zastosowano na 5 pacjentach: 2 – w stanie krytycznym i 3 w stanie ciężkim.
  • Czas sesji: 90-120 minut. 
  • Liczba sesji: 5

Jakie efekty osiągnięto?

  • Ustąpiły efekty niedotlenienia

Zmniejszone zostały efekty duszności oraz ból w klatce piersiowej. Po drugiej serii zaobserwowano znaczące złagodzenie objawów a częstotliwość oddechu się zmniejszyła. Kolejne sesje znacząco poprawiły saturacje czyli nasycenie krwi tlenem. Terapia w komorze normobarycznej zażegnała sytuację grożącą całkowitym niedotlenieniem organizmu.

  • Poprawił się ogólny stan chorego

Minęły objawy jelitowo-żołądkowe i chory odzyskał apetyt. Poprawiły się wyniki krwi z funkcjami immunologicznymi, odzwierciedlające funkcje wątroby, mięśnia sercowego oraz krążenia obwodowego.

  • Płuca w lepszej kondycji

Badania wykazały u wszystkich pacjentów zmniejszenie stanu zapalnego płuc po leczeniu w normobarii!

 

Wnioski Chin z badań

  • zmniejszenie stanu zapalnego płuc dzięki temu, że tlen w podwyższonym ciśnieniu omija tradycyjną ścieżkę transportu przy wykorzystaniu hemoglobiny.
  • Dzięki temu, że komora normobaryczna ma kilkukrotnie wyższe ciśnienie niż standardowo, zwiększa się szybkość dyfuzji czyli samorzutnego rozprzestrzeniania i przenikania tlenu. Dzięki czemu umożliwia wymianę gazową nawet w przypadku ostrego zapalenia płuc.
  • Skuteczniejsza aplikacja tlenu. W trakcie terapii w komorze normobarycznej ilość rozpuszczonego tlenu we krwi przewyższa ilość tlenu jaka może być przeniesiona przez hemoglobinę, a także odległość jaką tlen może pokonać, dzięki czemu przywraca krążenie obwodowe, zaburzone wcześniej przez niedotlenienie lub stan zapalny wywołany infekcją.
  • Brak ingerencji mechanicznej w leczenie dróg oddechowych – terapia w komorze normobarycznej jest nieinwazyjna.

Tak pozytywne rezultaty przyczyniły się do tego, że Chiny postanowiły leczyć już kolejnych pacjentów w komorze ciśnieniowej. Wiele szpitali w Stanach Zjednoczonych również podjęło taką decyzję, co świadczy o jednoznacznym pozytywnym wpływie komory normobarycznej na wspomaganie leczenia Covid-19.

 

Czytaj więcej:

CHIŃCZYCY LECZĄ CIĘŻKIE PRZYPADKI COVID-19